MDP

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - istnieje przy naszej jednostce od początków powstania.

Członkowie MDP w ubiegłych latach zajmowali wysokie miejsca na różnych zawodach sportowo - pożarniczych. Brali udział w wielu konkursach z wiedzy pożarniczej, w których również zajmowali premiowane miejsca. 

Opiekunem MDP Wadowice jest dha Joanna Mirocha.

Na spotkaniach młodzi druhowie uczą się podstawowych zagadnień związanych z wiedzą pożarniczą oraz wiedzą dotyczącą pierwszej pomocy.

Zbiórki MDP są przede wszystkim jednak okazją do praktycznych ćwiczeń, do zdobywania najważniejszych umiejętności, które każdy strażak powinien posiadać. 

Ponadto dla młodzieży organizowane są różnorodne wycieczki i wyjazdy edukacyjno - integracyjne.

Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania chłopców oraz dziewczęta w wieku 8-18 lat zainteresowanych działalnością Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Wadowice.


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących warunków zapisu i uczestnictwa w MDP prosimy o kontakt z opiekunem pod numerem: 

 dha Joanna Mirocha tel. 501 275 203

Znajdziesz nas również na  _FACEBOOK_