JOT

Jednostka Operacyjno-Techniczna (JOT)

Przy jednostkach OSP działają Jednostki Operacyjno-Techniczne będące społecznym odpowiednikiem jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP. Osoby wyznaczone do działania w strukturach takiej jednostki muszą być w odpowiednim wieku (18-65 lat), posiadać aktualne badania lekarskie, jak również ukończone przeszkolenie pożarnicze – odpowiednie do zajmowanej funkcji. Skład JOT po zaalarmowaniu i zebraniu się w remizie, zostaje skierowany w miejsce zagrożenia i bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Nasza jednostka to nie tylko grupa medyczna. Bierzemy także udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta i gminy Wadowice, ale także poza nią. Mamy mniejsze możliwości sprzętowe, lekki samochód gaśniczy bez zbiornika z wodą oraz bez autopompy. Z tego powodu akcje gaśnicze, w których możemy brać udział są bardzo ograniczone. Nie oznacza to jednak, że nie jesteśmy gotowi do działań. Nasi druhowie wciąż podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez szkolenia, ćwiczenia oraz kursy. Mamy w swoim składzie strażaków PSP, strażaków-ratowników po kursie I i II stopnia i kursie technicznym oraz dowódców OSP.