Grupa Medyczna

Grupa medyczna działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadowicach powstała w 2009 roku. Została utworzona przez druhów, którzy chcą nieść bezinteresowną pomoc osobom poszkodowanym w nieszczęśliwych wypadkach, katastrofach i kataklizmach oraz chcą szerzyć świadomość społeczną na temat udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. 

Obecnie grupę tworzą wyszkoleni ratownicy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP), ratownicy medyczni oraz pielęgniarz. W 2017 roku nasza jednostka została wpisana do rejestru jednostek współpracujących z Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

Do dyspozycji naszych ratowników jest  specjalistyczny sprzęt w jego skład wchodzą:

- dwa zestawy PSP R1 (torba, butla z tlenem medycznym  oraz reduktorem, deska ortopedyczna, szyny Kramera)

- Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator (AED) LIFEPAK CR plus

- dwa pulsoksymetry

- dwa aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi

- aspirator jadu

- torba PSP R1 (bez butli z tlenem medycznym)

- dwie zapasowe butle z tlenem medycznym

- dwa namioty medyczne 3m*3m

- dwa łóżka polowe

- oświetlenie namiotu oraz miejsca działań

- nagrzewnica elektryczna do namiotu medycznego

- agregaty prądotwórcze jeden ze stabilizatorem napięcia (może być używany do zasilania specjalistycznej aparatury medycznej np. respirator domowy w razie awarii sieci energetycznej)

- zestaw do segregacji TRIAGE


Aby nasze kwalifikacje oraz umiejętności były na najwyższym poziome cały czas bierzemy udział w szkoleniach oraz korzystamy ze sprzętu szkoleniowego, który posiadamy na wyposażeniu jednostki. 

- fantom pełnopostaciowy do treningu resuscytacji u dorosłych AMBU MAN

- fantom do treningu resuscytacji u dorosłych LITTLE ANNE

- fantom do treningu resuscytacji oraz postępowania podczas zadławienia i dziecka BABY ANNE

- tors do ćwiczeń odbarczania odmy

- głowa do ćwiczeń zakładania rurki  oraz maski krtaniowej, intubacji

- szkoleniowy Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator AED Lifeline

- dwa szkoleniowe AED XFT120-c


Dzięki dużej ilości posiadanego sprzętu szkoleniowego oraz odpowiednio wyszkolonych ludzi organizujemy szkolenia dla mieszkańców gminy Wadowice. Uczestniczymy także w piknikach, festynach, pokazach szerząc wiedzę na temat prawidłowego udzielania Pierwszej Pomocy Medyczne. 

Jeśli  chcesz przypomnieć sobie lub nauczyć się jak poprawnie udzielać Pierwszej Pomocy Medycznej skontaktuj się z Naczelnikiem lub Prezesem OSP Wadowice.