1  |  2  |  3  |  4  |  5    » 

Menu

Aktualności

Dzięki dofinansowaniu mamy nowy sprzęt

 Podniesienie gotowości bojowej jednostki poprzez zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w WadowicachOchotnicza Straż Pożarna w Wadowicach informuje o realizacji zadania pn: ?Podniesienie gotowości bojowej jednostki poprzez zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadowicach? dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i ¦rodowiska, Narodowego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zadanie zrealizowano w ramach ?Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych?.

Koszt kwalifikowany: 12 330,04 zł
Kwota dotacji: 4545,33 zł

Ministerstwo Klimatu i ¦rodowiska
Adres strony internetowej: www.gov.pl/web/klimat

Narodowy Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej
Adres strony internetowej: www.gov.pl/web/nfosigw

Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Adres strony internetowej: www.wfos.krakow.pl